Sannsagan


Sannsagan om Republiken Klarälvdal'n

En subjektiv rapport om bygdebegeistring och samhällsutveckling.


"Det regionala utvecklingsarbetet har ofta dåligt minne", säger Bengt Dahlgren på Länsstyrelsen i Värmland. "Bidragen till det gemensamma kom-ihåget om vad som gjordes och hur det gick borde vara många fler."


Eftersom han är en klok man så gör vi som han säger. I vår ideella föreningen har vi ställt till med mycket och nu har vi alltså samlat våra intryck och resultat i en skrift som vi hoppas skall tillföra andra eldsjälar och deras påhejare - eller "eldsjälspyromaner" som vi kallar dem - både inspiration och tips. Det mesta vi vill ha sagt står i rapporten så vi nöjer oss med att konstatera att världen kan förändras med kreativitet, hängivenhet, goda omvärldsrelationer, envetenhet, stôllitt allvar och personligt risktagande. Med de ingredienserna blir samhällsutvecklingen både rolig och enkel.

Här följer ett kort sammandrag av rapportens innehåll. Om du vill ta hem den 86-sidiga sannsagan i PDF-format så klickar du på bilden här till vänster <<<

Lite av innehållet i rapporten ...


Definitionen på en sannsaga är att det som händer faktiskt händer fastän det är för bra för att vara sant. Berättelsen om Republiken Klarälvdal’n är en sådan sannsaga, en eldbesjälad berättelse om vad bygdebegeistring, påhittighet och handlingskraft kan åstadkomma när vi väl bestämmer oss för att ta ansvar för vår egen livskvalitet.


Vårt annorlunda initiativ att förvandla norra Klarälvdalen till en republik på stôllit allvar lockade fram de bästa sidorna hos oss, vi gick från nånannanism och inlärd hjälplöshet till entreprenörskap och eldsjälspyromani. Det vill gärna bli bra!


Efter att ha ställt till det på olika sätt under fyra år fick vår ideella förening pris som ”Sveriges bästa landsbygdsprojekt”. Inte så pjåkigt … och då hade vi ännu inte kommit i gång med våra stora projekt. Här följer en lista över några av vår mer uppmärksammade tilltag:


  • Flottningsfestivalen 1993

Tack vare vår försvarsminister Bo Lundén fick vi anordna en internationell flottningsfestival med 200 deltagare från åtta länder. Fest och gränslöst umgänge under tre dagar!


  • ”Jubel i slyn!” på Scalateatern och Göteborgs Konserthus

Det började med ett fiasko på hemmaplan, men när vi tog vår föreställning till Scalateaterna i Karlstad blev det succé med slutsålt och en extraföreställning. Upprymda av våra framgångar dristade vi oss att hyra Göteborgs Konserthus och det blev en underbar föreställning inför en stor publik!


  • DalenSkaparna

När vi skulle ut och informera om Republiken Klarälvdal’n varvade vi snacket med självskrivna låtar och gjorde det på ett så inspirerande sätt att vår publik gärna betalade. På ett år spelade vi in 140 000 kronor och var tvungna att hitta på ett nytt ord: ”Marknadsföringsintäkt”. Sedan har det bara rullat på …


  • Nygård

Sommaren 1997 utannonserades Nygårdsskolan till försäljning av Landstinget. En stor anläggning och ett stort ekonomiskt åtagande, men vi såg möjligheterna att skapa en arena för företagsamhet – och det gjorde vi! När vi sålde Nygård år 2003 så var det bortemot trettio personer som jobbade där. Med tanke på att det var tomt när vi började så blev detta ett passande kapitel i vår sannsaga.


  • BolagsBolaget

Det började som ett experiment för att hjälpa människor att skapa sin egen försörjning. Konceptet kan beskrivas som ”arbetsgivare att hyra” och efter en långdragen och obegriplig skatteprocess - vi döpte åtalspunkten till ”Vållande till annans bröd” - har BolagsBolaget faktiskt förändrat strukturen på den svenska arbetsmarknaden!


Förutom de här spektakulära projekten har Republiken Klarälvdal’n inspirerat till mängder av initiativ som du kan läsa om i ”Sannsagan” och den laddar du som sagt hem genom att klicka på bilden här till vänster.


Låt oss avsluta med ett ode till alla eldsjälars visioner och envishet, ett framgångsrecept som bygger på det stôlliga allvarets magi och kreativa vägar in i framtiden.

Det börjar med en stor vision

Rör om begrepp och tillsätt tron

Låt kaos jäsa i en skål

Undvik nogsamt mellanmål

för hindret med en strategi

är att du ”vet” hur det ska bli

Om Planen används som en bibel blir verksamheten ej flexibel

och risken med all målstyrd körning är att avvikelser blir en störning

Nej, följ din tro och det som sker

så brukar vägvalen bli många fler

Med stôllitt allvar kryddas så

och sedan står det inte på

förrn det som var en ljus idé

har utvecklats till stor succé!

Ta dig då en stolt minut

och ge dig hän, må gôtt och njut!

Ditt eldsjälssvar på enkla frågor:

”Hur är det?” – ”Jotack, jämna lågor!”

Allt börjar med en bild, en dröm

sen kommer lösningar i ständig ström

Du klarar det du gärna vill

så var dig själv och hjärtligt lycka till!