Kontakt

Vi förmedlar hopp och tro!


Bygdebegeistring och samhällsutveckling drivs av oss eldsjälar och den bästa inspirationen får vi av varandra. Så i våra ögon är du på sätt och vis också medborgare i Republiken eftersom vi på engelska kallar oss för "de förenade sinnelagen" – The United States of Mind.


Även om vi inte längre driver Republiken Klarälvdal'n som en aktiv förening så lever andan kvar och vi som var med om att skriva vår egen sannsaga berättar gärna hur vi ser på samhällsutvecklingen. Vill du så kan vi komma ut och hålla ett kåseri som förmedlar hopp och tro och berätta om hur vi fick i gång vår bygd "på stôllitt allvar". Eller du kanske rent utav är intresserad av ett musikaliskt inspirationsseminarium med DalenSkaparna om hur vi förändrade världen.


Ett av våra viktigaste budskap är att våra gemensamma ansträngningar skall leda till bättre välfärd och organisk tillväxt, social såväl som ekonomisk.


Vill du ha kontakt?


Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt, här är våra kontaktuppgifter. Om du klickar på respektive logga så kommer du till en hemsida med ytterligare information.

Bengt Gustavsson

Mobil: 070 5484605

Epost: bengt@kresam.se

Gunnar Hjerdt Bengtsson

Mobil: 070 3740151

Epost: guhben@gmail.com